Verksamheten

Stödundervisning och läxhjälp

av erfaren, legitimerad lärare

Individuellt studiestöd

 

Detta är den form som passar de flesta elever och som ger bäst resultat. Undervisningen sker i mitt hem, i en lokal som anpassats till verksamheten. Här har jag olika former av pedagogiskt material, tillgång till datorer och olika program som kan hjälpa eleven.

 

För bäst resultat bör stödet ske kontinuerligt varje vecka under terminen. Men inför, till exempel nationella prov, kan det behövas extra punktinsatser. Extra tider utdelas i mån av plats. Tänk på att bäst resultat på de nationella proven blir det om man startar i god tid! Min rekommendation är att börja titta på materialet och målen redan vid höstterminens början av årskurs nio.

 

Att ha en schemalagd stund varje vecka, där någon hjälper till att organisera och motivera kan göra underverk. Rätt studieteknik och handledarstöd ökar ofta studiemotivationen, vilket i sin tur ger högre betyg!

 

Jag har erfarenhet av arbete med elever i olika åldersgrupper och med olika svårigheter. I min utbildning ingår 15 p specialpedagogik, samt läsinlärning

 

Jag dock inte är legitimerad inom matematik- och NO ämnena och jag vill påpeka att mitt stöd inom dessa ämnen främst är för att ge eleven godkända betyg, inte spetsbetyg!

 

 

 

Läxläsningsgrupper

Vill man hellre plugga i grupp tillsammans med en eller två kompisar går detta bra. Det ni bör tänka på är att det är främst läxläsningen som lämpar sig för gruppläsning. Eleverna bör vara i samma ålder, ha samma läxor eller problem. Jag rekommenderar också att tiden utökas med minst en halvtimme.

 

De stora fördelarna med att arbeta i en grupp är att diskussionen blir livligare, vilket gör att kunskapen lättare befästs. Dessutom blir det ju något billigare än att läsa enskilt.

 

 

 

Har ni fler frågor så är ni välkomna att kontakta mig!

 

 

 

Anslut dig också gärna till Lommabuktens Pedagogservices Facebooksida.

Här diskuterar vi stort som smått kring barn, ungdomar och pedagogik!

Varför studiestöd?

 

Skolan har idag blivit tuffare och det nya betygsystemet ställer större krav på att eleverna ska presentera och visa upp sina kunskaper. De utökade nationella proven känns ofta som ett stort orosmoment och för många blir årskurs åtta och nio en enda stor press!

 

Som legitimerad grundskollärare med mångårig erfarenhet, så vet jag att även äldre elever fortfarande kan behöva stöd och hjälp med strukturen. Jag vet också hur svårt det är som vårdnadshavare att vara det stödet! Många elever och deras vårdnadshavare har känt en trygghet i att ha mig som en extra, utomstående vuxen. En vuxen som förstår skolvärlden, men ändå står utanför systemet.

 

Mina visioner för Lommabuktens pedagogservice är att avlasta eleverna genom att ge dem vägledning och stöd i en lugn miljö. Stödet kan bestå av en extra genomgång av något moment som varit svårt att förstå i skolan, struktur/ planeringsstöd eller direkt läxhjälp. Indirekt avlastar detta även hela familjen. En av alla de konflikter som så lätt uppstår under tonåren har eliminerats!

 

 

Min rekommendation är 60 minuter per vecka och om särskilt behov finns 2x 60min. Det finns också möjlighet att ha en fast tid i veckan som sedan kan utökas vid tillfälle då behov uppstår. Verksamheten sker främst i mitt hem och upp tilll 3 elever kan deltaga per lektion efter ert önskemål.

 

Verksamheten är målstyrd och varje tillfälle dokumenteras. Vårdnadshavare och elev hålls kontinuerligt informerade via mail.