Priser

Stödundervisning och läxhjälp

av erfaren, legitimerad lärare

 

 

Stödundervisning/läxhjälp

med enskild elev i Lommabuktens Pedagogservice lokaler

 

9.00-18.30 300 kr

 

18.30-20.00 350 kr

 

 

Läxläsning Duo ,

pris per elev då två elever får hjälp vid samma tillfälle.

Lämpligt för kompisar som har samma läxor

14.30-18.30 230 kr

 

18.30-20.00 300 kr

 

Läxläsning i grupp 225 kr

(obs 90 minuter)

pris per elev. Minst 3 elever

 

 

Alla priser inkluderar moms och då inget annat anges är det 60 minuter som avses. Minsta debiterad tid är 30 minuter.

 

Betalning sker via månatlig faktura.

 

 

 

 

 

Priser:

 

 

 

 

 

 

Priserna gäller fr.o.m. 160915 tills vidare