Länkar

 

Privatundervisning, studiestöd och läxhjälp kan se ut på olika sätt. Jag som legitimerad lärare ser varje individ som unik och försöker skräddarsy en lösning som passar för optimal framgång. Vissa elever behöver stöd och lite extra undervisning medan andra behöver stöttning i studieteknik och med att "komma igång".