CV

Stödundervisning och läxhjälp

av erfaren, legitimerad lärare

Adekvata utbildningar:

 

2002 Grundskollärarexamen -210 p

(åk1-7; Sv-So,musik, Svenska som andraspråk)

 

2011 -2013 Svenska för ämneslärare- (åk7-9) 60 p

 

2014-2015 Svenska som andraspråk -60p

 

2015-2016 Svenska för ämneslärare (gymnasienivå) 30p

 

 

 

 

2014 Svenska språket 20p

 

2011 Litteraturvetenskap 7,5p,

 

2005 Engelska 7,5p

 

 

 

Mina erfarenheter:

 

Jag är lärarutbildad vid Malmö högskola och är legitimerad inom Svenska, Svenska som andraspråk, SO och musik.

 

Jag har arbetat som klasslärare på mellanstadiet under många år och på senare år även som resurslärare på högstadiet.

 

Jag har 15p specialpedagogik och läsinlärning i min lärarutbildning

 

Jag har erfarenhet av arbete med elever som haft diagnoser så som dyslexi och ADHD och ADD. Både barn och vuxna.

 

 

Språkkunskaper:

Goda kunskaper i engelska både i tal och skrift.

Förstår tyska i tal och skrift och kan tala ”turisttyska”.

 

Datakunskaper:

Goda datakunskaper.